Mens & bos

Nog volop in aanleg, maar de eerste schetsen zijn gemaakt. Is het een voedselbos of moesbos, permacultuur of permanatuur, of “gewoon” een mensbos? We weten het niet, maar we genieten ervan.

vuurpad natuur & diermaand tot maand