Category Archives: Animal Emotions

Animals in Animal-Assisted Services: Are They Volunteers or Professionals?

Animal welfare is a growing concern in Animal-Assisted Services. Although studies have been conducted on stress signals and—to a lesser extent—positive emotions, no research has yet been conducted on the motivation of the integrated animal, to the best of our knowledge. Not all therapy animals are trained to assist. Are they volunteers or professionals? Volunteers have a higher degree of self-government and can quit when they are not motivated anymore. Professionals might, however, go the extra mile. Can we compare animal volunteers and professionals to their human equivalents? If so, this might help to structure discussions about animal welfare and motivation in interventions. Furthermore, it can provide better arguments for the career planning and career ending of these animals. Using animal-friendly interventions might influence motivation and, consequently, the moment at which efforts cease. Studying motivation is not easy, as it requires data on dopamine, the molecule involved in motivation, reward and repetition of behavior. However, the use of wearable techniques such as on site electroencephalograms (EEGs) for freely moving animals and non-invasive dopamine measurements is a developing and promising area of research. The translation of these data into context-ethograms—ethograms that show behavior in a context/intervention—can help handlers and therapists to understand the behavior of their therapy animal better and with less subjectivity.

Read the full paper here: Wijnen, B. & Martens, P. (2022). Animals in Animal-Assisted Services: Are They Volunteers or Professionals? Animals, 12(19), 2564; https://doi.org/10.3390/ani12192564

Together in an Ever-Changing World

An online course: register here!

We understand your desire to make changes for people, animals, and the planet

Like you, we care about our home, planet Earth. About the wellbeing of people and animals and the conservation of species, and we know the challenges of balancing all these goals.

We combine stories, science and practical experiences with compassion and creativity to create an empathetic sustainable, and caring community. 

This seminar is organised by Sabrina Brando from AnimalConcepts & PAWS, Irma Verhoeven from Earth Charter International, Pim Martens from AnimalWise, and Manila De luliis from World of Walas.

The connection between people, animals, and the planet is too important to ignore 

Join us on 23 January 2021 to explore your individual and our collective opportunities to act for people, animals, and the planet!

Maastricht University Weekend Course Human and Animal Relationships and Interactions (HARI)

6-7 March 2021 (Weekend Course) (1 ECTS)

Register here.

Though we live with them, eat them, love them, and wear them, we give very little academic attention to the roles of animals in society. The underlying theme of the course will be re-evaluating our understandings of animals and gauging the individual and collective responsibilities that we, as humans, must negotiate with non-human animals.

This course will also explore and consider the different types of relationships between animals and humans in contemporary society from e.g. a historical, social and linguistic perspectives. Topics include companion animals, animal communication and emotions, animal-assisted therapy.

At the end of this course, students should able to:
• exhibit strong critical thinking skills in their study of the interactions between humans and nonhuman animals and of the roles of nonhuman animals in human society.
• synthesize interdisciplinary information as it relates to anthrozoology.
• identify strengths and weaknesses in arguments regarding human and nonhuman animals.
• construct a written, evidence-based argument on a HARI topic.

Furthermore, the students will:
• Understand different perspectives regarding animals
• Understand the state-of the–art of animal emotions and animal communication

This is an interdisciplinary course, so open for all students with a genuine interest in critical animal studies and how we, as humans, interact with them.

New Book: Sustanimalism

Order here.

“I think we should be more outspoken when we see the detrimental effects of our activities to the natural environment and the animals within. In this book, without claiming to cover the full complexity, I explore the relationships between human and non-human animals. This ranges from our bound with close companions like cats and dogs, to public attitudes towards exotic animals living far way or in zoos. I also argue that animal welfare should be central in the sustainability debate: what I term ‘sustanimalism’ (in Dutch, the combination of ‘dieren’ (animals), and ‘duurzaamheid’ (sustainability) leads to the neologism ‘dierzaamheid’). More respect for animals and nature is key to a sustainable society.” – Pim Martens

The e-book is free available at Global Academy Press. In return, a donation to the AnimalWise Foundation would be very much appreciated! A hard-copy can be ordered through Bol or Amazon.

Hebben dieren emoties?

Wat doen onze huisdieren?

February 1st, 2020

Waarom spinnen katten? Spiegelen honden onze emoties? Houden papegaaien van kroelen? We zochten in de wetenschap naar een antwoord op het mysterieuze gedrag van onze huisdieren. Bekijk de drie video’s op de site van de Nationale Wetenschapsagenda en kom meer te weten over onze huisdieren en hoe we weten waarom ze doen wat ze doen.

Een kwispelende hond die tegen je op springt als je ‘s avonds thuiskomt. Je kent het vast wel. Maar kunnen dieren eigenlijk echt blij zijn? Heeft een hond emoties, en spiegelt hij ook jouw emoties? Anne-Ro stelde de vraag over haar hond Coco. Kijk de video beneden voor het antwoord van Pim Martens, professor ‘Dierzaamheid’ in Maastricht.

Proefdieren passen niet bij een duurzame universiteit

April 4th, 2019

Proefdieren passen niet bij een duurzame universiteit

Observant

In 2021 zal in Randwijck een nieuwe proefdiervoorziening worden geopend van de Universiteit Maastricht, het biomedisch centrum (BMC). Vorige week werd de bouwvergunning aangevraagd. Onbegrijpelijk, vindt Pim Martens, hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de UM. Dieren hebben emoties, voelen net als mensen angst en verdriet. Hoe onethisch is het om ze te gebruiken als proefdier?

Elke universiteit die zichzelf een beetje respecteert, noemt zich tegenwoordig ‘duurzaam’. Ook de Universiteit Maastricht doet haar best om zo duurzaam mogelijk te zijn, respectvol om te gaan met haar medewerkers en kritisch te zijn over de gevolgen die haar handelen voor het milieu heeft. Ook onze studenten roeren zich. Tijden de klimaatmars in Maastricht waren ze met velen en lieten hun zorgen over hoe er met de natuur wordt omgegaan luid en duidelijk horen.

Respect voor de natuur in zijn algemeenheid en respect voor dieren hangen met elkaar samen. Gandhi zei het al: ‘De beschaving van een volk is te meten aan het respect waarmee ze met hun dieren omgaan’. Duurzaamheid draait dus om de vraag hoe begaan mensen zijn met de wereld waarin, en de dieren waarmee ze leven. Dierzaamheid dus. Onze universiteit houdt zich echter niet veel bezig met dierenwelzijn. Een paradox want aan de ene kant wordt er geroepen “laten we meer vegan lunches eten”, en aan de andere kant “dierproeven zijn noodzakelijk”. Alhoewel het proefdiergebruik in Nederland gestaag vermindert – ook aan de UM overigens –  en de Nederlandse overheid het proefdieronderzoek wil afbouwen, gaat de UM een nieuw proefdierencentrum van vier etages bouwen. Ik kon het dan ook niet laten om te twitteren: “Kan je als CvB nog zoveel vegan lunches eten, en als Universiteit roepen dat je duurzamer wilt worden, als @MaastrichtU investeert in een centrum voor dierproeven, houdt het op.” Een toelichting.

Een soort automaten

Zoals het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) al eerder adviseerde, is het voor de transitie naar proefdiervrij-onderzoek nodig afscheid te nemen van bestaande denkwijzen en praktijken. NCad maakt zich dus sterk voor een paradigmaverandering dat inzet op proefdiervrije innovaties. Voor het wettelijk voorgeschreven onderzoek (o.a. verplichte veiligheidstesten voor chemische stoffen, voedselingrediënten, bestrijdingsmiddelen en (dier)geneesmiddelen), ziet het NCad mogelijkheden om het proefdiergebruik sterk te verminderen. Ook voor wetenschappelijk- en preklinisch onderzoek kan het aantal proefdieren sterk gereduceerd worden. De Universiteit Maastricht, als jonge dynamische universiteit, is volgens mij uitstekend in staat om zich internationaal te profileren als toonaangevend op het gebied van proefdiervrije innovaties, onderzoek en onderwijs. Zaak is dat er veel actiever en sneller moeten worden ingezet op een proefdiervrije toekomst dan nu het geval is; de investeringen in een nieuw gebouw zullen de transitie naar proefdiervrij onderzoek eerder remmen. Tot zover de ‘zakelijke’ argumenten.

Een veel belangrijker argument om het gebruik van proefdieren sterk te verminderen, en zelfs helemaal te stoppen, is het feit dat steeds meer modern wetenschappelijk onderzoek, zoals de neuropsychologie, aantoont dat dieren, net als wij, emoties hebben, en op een vergelijkbare manier angst en verdriet voelen.  We zitten echter nog deels met een erfenis van de Franse wiskundige, geleerde en wijsgeer René Descartes (1596-1650) die stelde dat je dieren zou kunnen beschouwen als een soort automaten, zonder gevoel. Als een dier gilt wanneer je er een mes insteekt, is de kreet het instinct en het geluid dat van een machine.

Antropo-ontkenning

Maar we zijn wijzer geworden. Allerlei eigenschappen die als typisch menselijk worden beschouwd, komen ook in het dierenrijk voor. Zelfherkenning is bij mensapen, dolfijnen, olifanten en zelfs een kraaiachtige aangetoond. Empathie, het je kunnen verplaatsen in de gevoelens van een ander, is diverse zoogdieren niet vreemd, soms zelfs soort overschrijdend. Frans de Waal, de eerste Eugène Dubois-hoogleraar aan onze universiteit, beschreef al in 1979 in Burgers’ Dierenpark dat ook chimpansees elkaar troosten. Later werd dit gedrag ook waargenomen bij onder meer olifanten, honden en knaagdieren. Iedereen die een kat of hond als huisdier heeft, zal ook bepaalde emoties in zijn huisdier herkennen. Zodra je in het gevoelsleven van dieren duikt en ziet hoe intelligent ze zijn, hoezeer zij op ons lijken, dan weet je dat dieren gebruiken als proefdieren onethisch is.

We leven echter in een tijd van antropo-ontkenning, een vrije vertaling van wat Frans de Waal “anthropodenial” noemt: wij, mensen, gebruiken dieren als voedsel, voor kleding, voor amusement, en ook in onze proefdierlaboratoria. Om dit op comfortabele wijze te kunnen doen, moeten we onszelf wijsmaken dat dieren niet dezelfde gevoelens kunnen hebben als die van ons.

De discussie zal dus verder moeten gaan dan de drie V’s (vervangen, verminderen en verfijnen) in onderzoek waarvoor proefdieren nodig zijn. Het heeft te maken met moraliteit, speciesisme (discriminatie op basis van soort), rechtvaardigheid, gedrag. Alhoewel er tot nu toe weinig aandacht is voor onderzoek en onderwijs voor mens-dier interactie aan onze universiteit, laat de belangstelling voor het nieuwe interfacultaire en interdisciplinaire UM-platform over menselijke en niet-menselijke relaties en interacties, HARI, zien dat dit onderwerp breed onder staf en studenten leeft.

Duurzaam betekent innovatief zijn. En keuzes durven te maken die laten zien dat je je sterk maakt voor goede relaties en respect tussen iedereen, ongeacht levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse, genderoriëntatie – of soort. Als de ambitie is om met onderwijs en onderzoek voorop te lopen, dan is het bouwen van een proefdiercentrum een volgende stap op de duurzaamheidsladder – naar beneden welteverstaan.

Laughing dogs and jealous cats?

September 21st, 2017

A public lecture on how we view emotions in animals was held on Thursday 14 September 2017, organised by Museum Boerhaave and the Lorentz Center. With the title ‘Laughing dogs seldom bite?’, it was given by Pim Martens, Professor of Sustainability at Maastricht University, and will examine our attitude to emotions in animals and how these emotions affect us.

Do dogs really look ashamed? Can cats be jealous? Our attitude to the emotions of these animals has changed considerably over time. Scientific evidence for the existence of emotions in animals is stacking up. This will hardly be a surprise for most pet owners: they recognise joy, pleasure and sadness in their pets. And vice versa, they assume that pets recognise their owners’ emotions and adjust their behaviour accordingly. If the owner is sad, the cat or dog will come to comfort them.

In humans, behaviour is guided by emotions. Is this the same in animals? Do they have the same emotions as humans? And can we recognise them? Intense emotional ‘mirroring’ can take place between a pet (or ‘companion animal’) and its owner, including therapeutic interaction. Examples are dolphin therapy for children with autism or Down’s syndrome, and the use of dogs with autistic adults.